bedrijfsmaatschappelijkwerk

Een verstoorde werkrelatie. Een werknemer die door persoonlijke problemen minder gemotiveerd is. Een personeelslid met een opvallend hoog ziekteverzuim. Een bedrijfsmaatschappelijk werker met oog voor de doelstellingen van de organisatie en het welzijn van de individuele medewerker kan in dergelijke situaties hulp bieden.
Bureau John van der Weide biedt die hulp. Snel. Professioneel. Betrokken.

´Wij werken graag samen met Bureau John van der Weide, omdat hij beweging weet te brengen in mensen, teams en organisaties. Zijn originaliteit en onconventioneel handelen spreekt ons enorm aan.´
- Groen en Partners